Demografía

Conforme datos do Instituto Nacional de Estadística, a 1 de xaneiro do 2019, en Arcos da Condesa figuran censados 408 habitantes (mais o número de persoas que habitan a parroquia é superior), repartidos en dez entidades de poboación espalladas entre o treito do Camiño Portugués a Santiago de Compostela e as abas do Monte Agüeiros: Ameal, Arosa, Badoucos, Baja, Ceboleira, Foxacos, Marán, Penalta, San Martiño e Valsordo; sendo os núcleos máis poboados o de San Martiño, con 106 habitantes, e o do Ameal, con 85. Das 408 persoas censadas na parroquia, 215 son mulleres e 193 son homes. Así mesmo, o grupo de idade máis numeroso corresponde ao que abrangue dos 50 aos 59 anos.

Evolución da poboación entre 1999 e 2019:
Ano Total habitantes Ano Total habitantes
1999469 2010 420
2002 461 2013 439
2003 434 2014420
2004 424 2015427
2005 415 2016 435
2006 412 2017 423
2007 415 2018 415
2008413 2019408
2009 418
Evolución da poboación dende 2000 ata 2019 segundo sexo e totales:
AnoMulleresHomesTotal habitantes
2000248224472
2001246217463
2002244217461
2003225209434
2004219205424
2005218197415
2006218194412
2007220195415
2008222191413
2009223195418
2010217203420
2011 230205445
2012 228212440
2013 225214439
2014 213207420
2015 217210427
2016 222213435
2017 217206423
2018 217198415
2019 215193408

Poboación segundo lugares:
Lugar Total habitantes
Ameal 85
Arosa 41
Badoucos 49
Baja 3
Foxacos 25
Ceboleira 29
Marán 18
Penalta 30
San Martiño 106
Valsordo 22
Poboación segundo o lugar e o sexo:
Lugar MulleresHomesTotal habitantes
Ameal 43 42 85
Arosa 21 20 41
Badoucos 28 21 49
Baja 1 2 3
Foxacos 13 12 25
Ceboleira 14 15 29
Marán 9 9 18
Penalta 15 15 30
San Martiño 57 49 106
Valsordo 14 8 22
Poboación segundo grupo de idade e sexo: (31/12/2019, datos non oficiais en constante movemento)
Idade MulleresHomesTotal habitantes
0-9 10 16 26
10-19 17 8 25
20-29 14 22 36
30-39 23 19 42
40-49 26 34 60
50-59 38 29 67
60-69 30 31 61
70-79 31 22 53
80-89 16 6 22
90-99 9 0 9