Historia da Entidade

Corporacións segundo as acta da sesión de constitución da Entidade Local Menor de Arcos da Condesa ao longo da súa historia
23 de agosto de 1946
 • – D. Julio Ocampo Coto, Sr. Alcalde-Presidente entre 1946 e 1952.
 • – D. Juan Ocampo Barreira
 • – D. Francisco Martínez Silva
 • – D. Francisco Lago López
 • – D. Amador Gómez García
 • – D. Pedro Fontán Martínez, Secretario
6 de maio de 1949
 • – D. Julio Ocampo Coto, Sr. Alcalde-Presidente ata 1952. Será relevado no cargo por Gervasio Buceta Maquieira, Alcalde-Presidente entre 1952 e 1956.
 • – D. Gerardo Andión Diz
 • – D. José Ocampo Barreira
 • – D. Andrés Rodríguez Diéguez, Depositario
 • – D. Amador Gómez García, Secretario
30 de decembro de 1952
 • – D. Gervasio Buceta Maquieira, Sr. Alcalde-Presidente entre 1952 e 1956.
 • – D. Isolino López Fariña, Vogal
 • – D. Gerardo Andión Diz, Vogal e Secretario
10 de marzo de 1958
 • – D. Isolino López Fariña, Sr. Alcalde-Presidente entre 1958 e 1972.
 • – D. Manuel Araújo Barreiro, Vogal (toma posesión o 11 de febreiro de 1958 en substitución de D. Isolino López Fariña). Na sesión do 15 de maio de 1970 desempeña o cargo de Vogal-Depositario.
 • – D. Gerardo Andión Diz, Vogal. Tralo seu cese será substituído no cargo por D. Alfredo Andión Monteagudo, quen aparece como Vogal-Secretario na acta da sesión do 12 de marzo de 1961 e como Secretario na acta da sesión do 15 de maio de 1970.
 • – D. Manuel Ferreiro Ocampo*
 • – D. Manuel Somoza*
 • – D. Féliz Barreira Rodríguez, figura no cargo de Vogal na acta da sesión do 15 de maio de 1970.
 • *Descoñécese o seu cargo.
 • 1972
  • – D. Alfredo Andión Monteagudo, Sr. Alcalde-Presidente entre 1972 e 1983.
  • – D. Manuel Ruibal García*
  • – D. José Iglesias Redondo*
  • – D. Manuel Fontán Vázquez*
  • – D. Francisco García Barreiro*
  • * Na acta da sesión de constitución do 12 de maio de 1979 desempeña o cargo de Vogal.
  18 de xuño de 1983
  • – D. Francisco Castro García, Sr. Alcalde-Presidente entre 1983 e 1987.
  • – D. Ramón Souto García, Vogal
  • – D. José Bragaña Martínez, Vogal
  • – D. Rafael López Rodríguez, Vogal
  • – D. Manuel Fernández Veiguela, Vogal
  • – D. Rafael López Rodríguez, Depositario
  • – D. Manuel Fernández Veiguela, Secretario
  18 de setembro de 1987
  • – D. José Manuel Balseiro Pardal, Sr. Alcalde-Presidente entre 1987 e 1991.
  • – D. Alfredo Andión Monteagudo, Vogal
  • – D. José Juan Pena García, Vogal
  • – D. Celso Ferreiro Frieiro, Vogal
  • – D. José Manuel Araujo Búa, Vogal
  • – D. Juan José Pena García, Depositario designado na sesión extraordinaria do 18 de setembro de 1987.
  • – D. Francisco Rivas Fernández, Secretario-Interventor designado na sesión extraordinaria do 18 de setembro de 1987.
  9 de setembro de 1991
  • – D. Enrique López García, Sr. Alcalde-Presidente entre 1991 e 1995.
  • – D. Manuel Pose Sanmartín, Vicepresidente
  • – D. José Torres Aboy, Vogal
  • – D. Javier Trigo Couso, Vogal
  • – D. Gumersindo Fontán Doce, Vogal
  • – D. Manuel Pose Sanmartín, Depositario.
  • – D. Francisco Rivas Fernández, Secretario-Interventor, segundo acta da sesi’on do 28 de setembro de 1991.
  28 de maio de 1995
  • – D. Francisco Rivas Fernández, Sr. Alcalde-Presidente entre 1995 e 1999).
  • – D. Enrique López García, Vogal
  • – D. Javier Trigo Couso, Vogal
  • – D. Manuel Pose Sanmartín, Vogal
  • – D. Bernardino Ramón Casal Barros, Vogal
  • – D. Enrique López García, Interventor
  • – D. Manuel Pose Sanmartín, Tesoureiro
  • – D. Manuel Fontán Váquez, Secretario
  26 de xullo de 1999
  • – D. Enrique López García, Sr. Alcalde-Presidente entre 1999 e 2003.
  • – D. Francisco Rivas Fenández, Vogal
  • – D. Javier Trigo Couso, Vogal
  • – D. Juan José Pena Barros, Vogal
  • – D. José Manuel Araújo Búa, Vogal
  • – D. Francisco Rivas Fenández, Interventor
  • – D. Juan José Vaamonde Paz, Tesoureiro
  • – D. Juan José Pena Barros, Secretario
  21 de xuño de 2003
  • – D. Francisco Rivas Fernández, Sr. Alcalde-Presidente entre 2003 e 2007.
  • – D. Enrique López García, Vogal
  • – D. Javier Trigo Couso, Vogal
  • – D. Juan Francisco Arias La Fuente, Vogal
  • – D. Víctor Manuel Torres Blanco, Vogal
  • – D. Juan José Vaamonde Paz, Interventor
  • – D. Enrique López García, Tesoureiro
  • – D. Juan José Pena Barros, Secretario
  12 de xullo de 2007
  • – D. Francisco Rivas Fernández, Sr. Alcalde-Presidente entre 2007 e 2011.
  • – D. Enrique López García, Vogal
  • – D. Juan José Pena Barros, Vogal
  • – D. Jacobo Pérez Gulín, Vogal
  • – D. José Ortigueira López, Vogal
  • – D. Enrique López García, Interventor
  • – D. Javier Trigo Couso, Tesoureiro
  • D. Juan José Vaamonde Paz, Secretario
  30 de xuño de 2011
  • – D. Jacobo Pérez Gulín, Sr. Alcalde-Presidente entre 2011 e 2015
  • – D. José Ortigueira López, Vogal
  • – Dª. María Jesús Monteagudo Souto, Vogal
  • – D. Juan José Vaamonde Paz, Vogal
  • – D. Juan José Pena Barros, Vogal
  • – Dª. Vanesa Carril Fernández, Tesoureira
  • – D. Víctor Torres Blanco, Secretario-Interventor
  27 de xuño de 2015
  • – D. Jacobo Pérez Gulín, Sr. Alcalde-Presidente entre 2015 e 2019
  • – D. Víctor Manuel Torres Blanco, Vogal
  • – Dª. María Jesús Monteagudo Souto, Vogal
  • – D. Fernando Sabarís Silva, Vogal
  • – D. Juan José Vaamonde Paz, Vogal
  • – D. José Ortigueira López, Tesoureiro
  • – D. Juan José Arzúa Angueira, Secretario-Interventor
  25 de xuño de 2019
  • – D. José Francisco Alonso Gómez, Sr. Alcalde-Presidente
  • – Dª. Alicia Iglesias Feijóo, Vogal
  • – D. Joaquín Antonio Rivas Ríos, Vogal
  • – D. Fernando Sabarís Silva, Vogal
  • – D. José Ortigueira López, Vogal
  • – Dº. Viviana Vaamonde Balseiro, Tesoureira
  • – Dº. María Luisa Torres Rivas, Secretaria-Interventora
  DATOS DE INTERESE:

  Gracias aos libros de actas máis antigos descubrimos que na Entidade Local Menor de Arcos da Condesa existeu a praza de auxiliar administrativo. Ata o 15 de xullo de 1953 exerceu estas funcións Dª. Adelaida Ocampo Fontán, veciña do lugar de Penalta. Tras solicitar excedencia por matrimonio, Dª. Adelaida será substituída por Leopoldo Lesquereux Herrero. Cando este falece, toma posesión do cargo o 14 de agosto de 1971 Estanislao Blanco Sexto, avogado e procurador, trala decisión tomada pola Xunta Veciñal durante a sesión ordinaria do 30 de xullo de 1971.