Persoal da Entidade Local Menor

Este persoal desempeña as funcións relativas ao seu cargo sen retribución, ao igual que os membros da Xunta Veciñal, dado que estamos a falar dunha institución pública carente de persoal funcionario.

  • Secretaria: Luísa María Torres Rivas
  • Tesourería: Viviana Vaamonde Balseiro